Biuro Projektowe

Elektronicznych 

Systemów Zabezpieczeń


Podstawowym przedmiotem działalności firmy ISM PROJEKT SYSTEM jest wykonywanie dokumentacji projektowej, wykonawczej i powykonawczej systemów bezpieczeństwa i nadzór autorski nad projektem w trakcie jego realizacji. Sporządzanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów. Doradztwo obiektowe w zakresie prowadzonej działalności.

Firma oferuje pełne wsparcie w zakresie prowadzonej działalności dla klientów indywidualnych oraz firm  w szczególności deweloperów i generalnych wykonawców.

Współpracuje i szuka współpracy wśród biur projektowych zajmujących się branżą budowlaną.


Zakres projektowania


- Systemy Sygnalizacji Pożaru SSP

- Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze DSO

- Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN

- Systemy Telewizji Dozorowej CCTV

- Systemy Nagłośnienia Public Address&Conference

- Systemy Kontroli Dostępu SKD i Rejestracji Czasu Pracy RCP

- Integracja Systemów 


Uprawnienia projektowe

 Zakład Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia  "TECHOM"

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej  CNBOP

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów  NIMOZ